Stage in Senegal

Lesgeven in de kleuter of lagere school

Al Mahdi Blingue is een lokale school gelegen te Yoff. Ontstaan door mevrouw Ndeye Seck en haar man Meneer Seck. Mevrouw Seck houdt zich vooral bezig met het reilen en zeilen van de school en haar man is pedagoog. De school beschikt over 8 klassen van het kleuter tot het lager onderwijs. Het team bestaat uit 17 personeelsleden en 120 leerlingen.

De school beschikt over een lessenrooster waar: taal, rekenen en muzische vorming worden aangeboden. Daarnaast krijgen de leerlingen regelmatig verschillende uren Arabische Koranlessen en initiatielessen Engels.

- Lesgeven in de kleuterklassen of het lager onderwijs.
- Initiatielessen Engels.
- Het optimaliseren van de lesmethoden. 
- Het ontwikkelen van goedkoop didactisch materiaal voor taal en rekenen. 
- Het stimuleren van de leescultuur.