Stage Senegal

Ecole spécialisée Elmer


De Elmer school heeft zijn deuren in september 2019 geopend voor kinderen met een beperking. 
Najad is de, gepassioneerde, directrice van de school en heeft al heel wat ervaring in het onderwijs en in het begeleiden van jongeren/kinderen met een beperking. 

De school is in 2019 gestart met 24 leerlingen, op aanvraag van enkele ouders, die op zoek waren naar aangepast onderwijs. De school is bedoeld voor kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen, lichte of matige verstandelijke beperking, kinderen met autisme, slechtziende kinderen, ... die geen plaats vinden in reguliere scholen. Ze richten zich specifiek op de noden, behoeften en de mogelijkheden van de kinderen. De focus ligt op de persoonlijke ontwikkeling en hun sociale en /of professionele integratie. De leerling zal zich dus ontwikkelen, zoals in het gewoon onderwijs, maar met aangepaste doelen en in eigen tempo. 

De opdracht van de orthopedagoog, opvoeder/begeleider, psycholoog, sociaal werker, leerkracht buitengewoon onderwijs zijn: 

  • Begeleiden en ondersteunen van de kinderen met gedragsproblemen in de klassen. 
  • Begeleiden en ondersteunen van de oudere jongeren op hun stageplek 

  • Organiseren van verschillende schoolse en pedagogische activiteiten 

  • Uitwerken van muzische activiteiten (muziek, kunst) waar talenten van de kinderen worden gestimuleerd. 

  • Project uitwerken naargelang de behoeften en noden van de kinderen (bv snoezelruimte, ICT lessen, bibliotheek ontwikkelen, muzische/agogische therapieën uitwerken,...) 

  • Verslagen schrijven 

  • Uitwisselen van nieuwe (ped)agogische technieken en methodieken met het educatieve team ter plaatse.