Projecten

Aan welke projecten kan je deelnemen ? 

PROGRAMMA'S 

Hier vinden jullie een kort overzicht van de verschillende projecten die we jullie kunnen aanbieden. 
Projectfiches zijn verkrijgbaar via mail. 


Project Ziekenhuis

Je hebt interesse in een stagpeplaats in de gezondheidszorg ? Je volgt een opleiding verpleegkunde, vroedkunde of geneeskunde dan ben je van harte welkom in een van onze projecten.  

Uurrooster

5 dagen per week met een afwisselend urenrooster.

Vereisten

Je bent empatisch en hebt een respectvolle houding ten opzichte van anderen. Je bent gemotiveerd, assertief, dynamisch en flexibel.

INFORMATIE

LOCATIE: Grand Yoff- Dakar
SOORT PROJECT: ziekenhuis
PERIODE: het hele jaar door
WERKOMGEVING: lokaal ziekenhuis 
ROL BINNEN HET PROJECT : stagiair verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde. 
VERBLIJF: gastgezin, logement te Yoff, ViaVia reiscafé Dakar
DEELNAME LEEFTIJD: vanaf 18 jaar
WAT INBEGREPEN: 24/24 begeleiding ter plaatse, huisvesting in gastgezin/logement, ophaalservice heen en terug luchthaven Blaise Diagne, betaling gastgezinnen, accommodatie en maaltijden (ontbijt + avondmaal), verzorging van opvang en oriëntatiedagen te Senegal, 3x overnachtingen in ViaVia Reiscafé Dakar. 

Project Onderwijs

Je werkt als stagiaire of vrijwilliger in een lokale basis- of middelbare school. Naargelang de behoeften en noden van de school geef je les en/of voer je projecten uit.    

Lessenrooster

De leerlingen krijgen dagelijks les van maandag tot vrijdag van  08:00uur - 13:00 uur. Extra lesuren in de namiddag worden meermaals georganiseerd voor extra projecten.  

Vereisten

Je bent empatisch en hebt een respectvolle houding ten opzichte van anderen. Je bent gemotiveerd, assertief, dynamisch en flexibel. Je hebt een goede basis Frans (afhankelijk van de school waar je les geeft). 

INFORMATIE

LOCATIE: Yoff - Dakar 
SOORT SCHOOL: Kleuterschool, basisschool, middelbare school 
PERIODE: oktober - juli , vanaf 3 weken 
WERKOMGEVING:  Lokale scholen met klasgrootte van 30-50 leerlingen
ROL BINNEN HET PROJECT : Leraar kleuter/lager/ middelbaar, klassenassistent, LO-leraar, leraar Engels
VERBLIJF: gastgezin, logement te Yoff, ViaVia reiscafé Dakar
DEELNAME LEEFTIJD: vanaf 18 jaar 
WAT INBEGREPEN: 24/24 begeleiding ter plaatse, huisvesting in gastgezin/logement, ophaalservice heen en terug luchthaven Blaise Diagne, betaling gastgezinnen, accommodatie en maaltijden (ontbijt + avondmaal), verzorging van opvang en oriëntatiedagen te Senegal, 3x overnachtingen in ViaVia Reiscafé Dakar. 


Project Weeshuis

Je werkt als stagiaire of vrijwilliger in een lokaal weeshuis. Je staat in voor de dagdagelijkse verzorging van de kinderen (activiteiten, eetmomenten, wassen,...). Naast de dagdagelijkse zorg van de kinderen beschikt het weeshuis ook over een een kleuterschool, een eerste/tweede leerjaar van het lager onderwijs.

Uurrooster

5 dagen per week met een afwisselend urenrooster.

Vereisten

Je bent empatisch en hebt een respectvolle houding ten opzichte van anderen. Je bent gemotiveerd, assertief, dynamisch en flexibel.

INFORMATIE

LOCATIE: PARCELLES- Dakar
SOORT PROJECT: Weeshuis 
PERIODE: het hele jaar door 
WERKOMGEVING: Lokaal weeshuis met een capaciteit van 51 kinderen van 0-15 jaar. 
ROL BINNEN HET PROJECT : dagdagelijkse verzorging van kinderen/baby's en/ of lesgeven in de school. 
VERBLIJF: gastgezin, logement te Yoff, ViaVia reiscafé Dakar
DEELNAME LEEFTIJD: vanaf 18 jaar
WAT INBEGREPEN: 24/24 begeleiding ter plaatse, huisvesting in gastgezin/logement, ophaalservice heen en terug luchthaven Blaise Diagne, betaling gastgezinnen, accommodatie en maaltijden (ontbijt + avondmaal), verzorging van opvang en oriëntatiedagen te Senegal, 3x overnachtingen in ViaVia Reiscafé Dakar. 

INFORMATIE

LOCATIE: Grand Yoff/Patte D`oie Dakar
SOORT PROJECT:  Opvangcentrum voor kinderen en jongeren
PERIODE: het hele jaar door
WERKOMGEVING: Opvangcentrum met een capaciteit van 25 jongeren
ROL BINNEN HET PROJECT :  Het aanleren van de dagdagelijkse activiteiten in het opvangcentrum, plaatsen van de jongeren en/of zoeken naar een gepaste beroepsopleiding, begeleiden van de straathoekwerkers, bemiddeling met de families en het organiseren van educatieve/muzische/creatieve activiteiten
VERBLIJF: gastgezin, logement te Yoff, ViaVia reiscafé Dakar
DEELNAME LEEFTIJD: vanaf 18 jaar
WAT INBEGREPEN: 24/24 begeleiding ter plaatse, huisvesting in gastgezin/logement, ophaalservice heen en terug luchthaven Blaise Diagne, betaling gastgezinnen, accommodatie en maaltijden (ontbijt + avondmaal), verzorging van opvang en oriëntatiedagen te Senegal, 3x overnachtingen in ViaVia Reiscafé Dakar.

Project Sociale zorg

Je werkt als stagiaire of vrijwilliger (met een specifiek professionele opleiding) in een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking. 

Uurrooster

5 dagen per week met een afwisselend urenrooster.

Vereisten

Je bent empatisch en hebt een respectvolle houding ten opzichte van anderen. Je bent gemotiveerd, assertief, dynamisch en flexibel. Je hebt een goede basis Frans. 

Project Jeugdzorg

Je werkt in een vereniging die acties voert voor straatkinderen van Dakar. Je zal er voornamelijk met jongens werken. Deze jongens leven op straat om verschillende redenen:

Talibés die gevlucht zijn uit Daaras (koranische school); kinderen die weggelopen zijn en in conflict zijn met hun gezin ; kinderen die in conflict zijn met de wet (veroordeeld of niet voor illegale praktijken) ; weeskinderen of kinderen die uit zeer arme regio's komen, ... .

Jouw missie is om er de kinderen en jongeren die op straat leven en waarvan de terugkeer naar hun gezin niet meteen mogelijk is op te vangen. Je zal hen begeleiden, ondersteunen, helpen en oriënteren om hun levensproject te realiseren en om zo de kinderen terug te integreren in de maatschappij en/of in hun gezin. 

Uurrooster

5 dagen per week met een afwisselend urenrooster.

Vereisten

Je bent empatisch en hebt een respectvolle houding ten opzichte van anderen. Je bent gemotiveerd, assertief, dynamisch en flexibel.INFORMATIE

LOCATIE: Grand Yoff- Dakar
SOORT PROJECT: Dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking.
PERIODE: het hele jaar door
WERKOMGEVING: dagcentrum met momenteel 110 cliënten in begeleding. 
ROL BINNEN HET PROJECT : stagiair leerkracht buitengewoon onderwijs, opvoeder begeleider, sociaal assistent, logopedie, pedagogie, psychologie, leerkracht lichamelijke opvoeding.
VERBLIJF: gastgezin, logement te Yoff, ViaVia reiscafé Dakar
DEELNAME LEEFTIJD: vanaf 18 jaar
WAT INBEGREPEN: 24/24 begeleiding ter plaatse, huisvesting in gastgezin/logement, ophaalservice heen en terug luchthaven Blaise Diagne, betaling gastgezinnen, accommodatie en maaltijden (ontbijt + avondmaal), verzorging van opvang en oriëntatiedagen te Senegal, 3x overnachtingen in ViaVia Reiscafé Dakar. 

Project toeristische sector

Je hebt interesse in een stageplaats in de toeristische sector? Kom mee werken aan promotie en stimulering van duurzaam toerisme. Bedenk workshops en excursies en werk nauw samen met de lokale bevolking. Taken kunnen variëren volgens de noden van het project. 

Uurrooster 
5 dagen per week met een afwisselend urenrooster.

Vereisten
Je bent gemotiveerd, kan zelfstandig werken, assertief, dynamisch en flexibel.

INFORMATIE
LOCATIE: Senegal 
SOORT PROJECT: Duurzaam toerisme 
PERIODE: het hele jaar door 
WERKOMGEVING: Hotel - Dorp 
ROL BINNEN HET PROJECT: stagiair toerisme, management, recreatie
VERBLIJF: gastgezin, logement te Yoff, ViaVia reiscafé Dakar
DEELNAME LEEFTIJD: vanaf 18 jaar 
WAT INBEGREPEN: 24/24 begeleiding ter plaatse, huisvesting in gastgezin/logement, ophaalservice heen en terug luchthaven Blaise Diagne, betaling gastgezinnen, accommodatie en maaltijden (ontbijt + avondmaal), verzorging van opvang en oriëntatiedagen te Senegal, 3x overnachtingen in ViaVia Reiscafé Dakar.

Inleefreis

-And so the adventure begins-

Binnenkort meer informatie.