Onze projecten

Onze gerealiseerde projecten

In het dorpje Mbouldiamé , dat deel uit maakt van het departement van Sokone, werd een waterput gegraven. De waterput wordt er nu vooral gebruikt door de vrouwenvereniging. 

Met dank aan de vrouwen van de vzw Arrahman Halle.

Onze projecten in voorbereiding

- Momenteel zijn er 35 computers aangekomen te Senegal. Deze zullen bij onze verschillende partnerorganisaties worden uitgedeeld. 

- Kleuterschool en voorbereidende klas bouwen te Guereo in samenwerking met Vzw Bouworde en ViaVia Senegal.
Door het te grote effectief aan leerlingen, moet de school vaak leerlingen weigeren en staan deze op een wachtlijst. Hierdoor starten kinderen pas vanaf 8 of 9 jarige leeftijd met naar school gaan en starten ze met een grote leer achterstand.
De officiële taal te Senegal is Frans, het onderwijs wordt dan ook in de Franse taal gegeven. In plattelandsgebieden hebben kinderen zelden contact met de Franse taal en horen ze dit voor het eerst op school. Kinderen lopen een leerachterstand op doordat alle lessen in het Frans gegeven worden en zij deze niet machtig zijn. Er is nood aan een kleuterschool en een voorbereidende klas. 
Deze waren gepland in juli en augustus 2020, even afwachten of deze zullen doorgaan wegens de corona crisis.