Duurzaam vrijwilligerswerk

YMCA: Begeleiden en ondersteunen van vakantiekampen 

YMCA (Young Men's Christian Association) is een NGO dat sinds 1982 ontstaan is. YMCA ondersteund verschillende activiteiten voor de buurt en de gemeenschap, rond onderwijs/educatie, gezondheid, milieu en omgeving, opleiden van jongeren,... 

YMCA identificeert zich doorheen:

 • Zijn credo: Geloofsbelijdenis van de Rooms-Katholieke kerk
 • Zijn visie: Het versterken van de talenten en capaciteiten van de jongeren.
 • Zijn missie: Werken aan de ontwikkeling van verantwoordelijke jongeren in zijn omgeving, leidinggevend en betrokken in zijn gemeenschap.
 • Zijn motto: onderwijs, ontwikkeling en bijbrengen
 • Zijn waarden: eenheid en inclusie; verantwoordelijkheid; zelfbeschikking en integriteit.

  Het bestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers met elk hun eigen talenten en specialisatie (in duurzame ontwikkeling, onderwijs, opvoeders,...). Dit heeft ook meestal invloed op de activiteiten die georganiseerd worden, mits ze enkel met vrijwilligers werken. 

  Tijdens de schoolvakanties worden vakantiekampen georganiseerd. 

  • Vakantiekampen: binnen Dakar: 
   'Patronages': dit zijn kampen binnen de verschillende unités van Parcelles. Er wordt tijdens de 'patronages' gewerkt rond een bepaald thema waar er in de voormiddag vooral schoolse activiteiten en in de namiddag ludieke activiteiten worden aangeboden. Na het programma keren kinderen terug naar huis.

  • Vakantiekampen; buiten Dakar; 
   'Colonie': dit zijn kampen voor kinderen tussen 7 a 15 jaar oud, ter belonging van hun goede prestatie op school doorheen het schooljaar. Ze willen deze kinderen kansen aanbieden om ook een reis te doen buiten Dakar. Deze vakantiekampen zijn nooit definitief, aangezien er altijd heel wat fondsen voor nodig zijn. Indien het kamp doorgaat wordt het programma net voor vertrek voorbereid rond een thema bepaald door het ministerie.

   Tijdens deze kampen zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze kampen willen begeleiden door activiteiten te organiseren, ondersteunen, ….