Stage in Senegal

Ergotherapeutische activiteiten ontwikkelen

Het centrum is ontstaan in 1989 door Aminata M'Baye te Grand Yoff. Aminata M'Baye creëerde dit project omdat haar eerste dochter een mentale beperking had. Vandaag de dag hebben ze een partnerschap samen met l'Asedeme (Association Sénégalaise pour la protection des Enfants Déficients Mentaux). Hun doelstelling is om de centra te stabiliseren door fondsen te zoeken en door samen op zoek te gaan naar aangepaste pedagogische ondersteuning voor mensen met een beperking.

Het dagcentrum Aminata Mbaye te Grand Yoff bestaat uit twee leefgroepen. Beiden hebben als doelstelling om de cliënten zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te laten functioneren in de maatschappij. Groep Yewu (dwz 'opwekken') bestaat uit kinderen met een mentale beperking tussen 5 - 14 jaar. Elk kind heeft zijn eigen handelingsplan waar er telkens wordt gekeken naar de individuele noden en behoeften. Er wordt zowel aandacht gegeven aan de educatieve doelen zoals leren lezen en schrijven als de dagdagelijkse taken. Elke klas bestaat uit maximaal 10tal kinderen met een opvoeder begeleider en leerkracht.

Groep Yakar (dwz 'hoop') bestaat uit mensen met een beperking tussen 14 - 30 jaar. Zij zijn enkel op woensdag aanwezig in het centrum. Opnieuw wordt er telkens ingespeeld op de behoeften en noden van de cliënt. 's Morgens komen de cliënten naar het centrum waar er verschillende activiteiten worden georganiseerd (lezen, schrijven, ateliers, ....) In de namiddag vertrekken de cliënten naar de partners waar ze werken of stage lopen om een bepaald beroep aan te leren (bv. timmeren, administratie, naaien, restauratie, kapper, kuisen...). 

Het centrum beschikt jammer genoeg niet over ergotherapeuten. In begin 2019 werden therapieën toegepast op kinderen met de hulp van twee derdejaarsstudenten in ergotherapie. Een begeleider van het centrum heeft toen de werkwijze van deze therapieën kunnen volgen, zodat deze toegepast konden worden eens de studenten vertrokken.