Sunu Senegal

Onze introductie

OVER ONS


Sunu Senegal is een prille VZW ontstaan in 2017. Sunu Senegal betekent in de lokale taal, ONS Senegal.
Wij staan voor samenhorigheid en uitwisseling tussen verschillende gemeenschappen.
Dankzij ons gemotiveerd team, begeleiden we jullie doorheen het hele proces; van België tot Senegal.
Hiervoor staat zowel een team in België als Senegal ter beschikking


Onze doelstellingen

  • Het begeleiden en ondersteunen van stagiaires en vrijwilligers, in samenwerking met lokale partners in duurzame projecten.
  • Het ontdekken van de Senegalese cultuur. 
  • Het ondersteunen van lokale en duurzame projecten in de sociale sector (onderwijs en gezondheidszorg) 
  • Het uitwisselen van kennis, vaardigheden en talenten. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken staan volgende waarden, normen en competenties centraal.

Waarden en normen

  • Gelijkwaardigheid/exchange/uitwisseling: Er vindt een uitwisseling plaats van talenten, kennis,vaardigheden en competenties langs beide richtingen. Van stageplaats tot stagiair/vrijwilliger en van stagiair/vrijwilliger tot stageplaats. 
  • Respect: Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar. Je benadert elkaar met een open houding. Je hebt aanzien voor elkaars talenten, kwaliteiten, prestaties en vaardigheden. Je gaat op een respectvolle manier om met elkaars gelijkenissen en verschillen.

Competenties

  • Respectvolle houding : Vanuit een gelijkwaardigheid met anderen ga je op een respectvolle manier om met elkaar. Je staat open voor elkaars waarden en normen. 
  • Verbondenheid/betrokkenheid: Je voelt je verbonden met de mensen en het project. Een goede betrokkenheid heeft invloed op al alle aspecten van het handelen. Hoe meer betrokkenheid, hoe meer je samen kan verwezenlijken.  
  • Samenwerking: Je bent bereid om met anderen samen te werken. Je bent een teamplayer en levert een actieve bijdrage voor een gezamenlijk resultaat.