Vrijwilligerswerk in Senegal

Duurzaam en verantwoord vrijwilligerswerk

We proberen zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Maar hoe doen we dit precies?

Voordat we samen gaan werken met een project, worden deze eerst door ons team te Senegal bezocht. We kijken of deze projecten nuttig zijn en vooral of de hulp van vrijwilligers ook nodig is. 

We werken ook uitsluitend met projecten waar vrijwilligers geen vervangers zijn van lokale medewerkers. Vrijwilligers bieden ondersteunende hulp. Dit sluit natuurlijk niet uit dat sommige projecten meer nood hebben aan vrijwilligers dan anderen.

We werken ook altijd samen met lokale partnerorganisaties en kiezen hier ook bewust voor. We vinden het belangrijk dat de behoeften en noden van de lokale bevolking centraal staan.
Samen met de lokale partnerorganisatie wordt gekeken welke behoeften het project nodig heeft en welke opdrachten hieruit kunnen ontstaan.

Een ander belangrijk aspect is dat we een continuïteit kunnen aanbieden. Vrijwilligers kunnen opdrachten uitwerken in samenwerking met de lokale partnerorganisatie. Bij vertrek van de vrijwilliger zal de partnerorganisatie hier verder op werken of kan een volgende vrijwilliger de opdracht verder ondersteunen.
Je moet er bewust van zijn dat je niet ``de wereld komt verbeteren``, maar dat coöperatie centraal staat. 

Voordat een vrijwilliger naar het buitenland vertrekt, vindt eerst een `ontmoetingsgesprek` plaats. Dit wordt door het team België omkaderd. Tijdens deze ontmoeting is het de bedoeling om te beoordelen of de vrijwilliger geschikt is om aan de slag te gaan in een project. Het is belangrijk dat de vrijwilliger de juiste kennis en vaardigheden heeft en met een open houding tov de lokale bevolking staat. 

Nadat een vrijwilliger een officiële go heeft ontvangen, zal hij eerst ook deelnemen aan de voorbereidingsdag. We vinden het belangrijk dat elke vrijwilliger weet wat er van hen verwacht wordt en wat hen te wachten staat.
Ook tijdens de reis en na terugkomst evalueren we de ervaring van onze deelnemers, zodat wij altijd optimale zorg en kwaliteit aan onze toekomstige deelnemers en projecten kunnen bieden.

Wil je graag vrijwilligerswerk doen in Senegal? Bekijk alvast de verschillende projecten en neem gerust contact met ons op! 

Bekijk projecten.