Ondersteun een duurzaam project

Ondersteun een duurzaam project

Met je organisatie kan je één van onze duurzame projecten steunen en zo investeren in het Zuiden. Je kan zelf een project kiezen of de keuze aan ons laten om het geld te besteden daar waar de nood het hoogst is.

Binnenkort meer informatie.