Stage in Senegal

Ecole collectif

Ecole collectif is een lokale school te Yoff Layenne. Yoff Layenne is een historisch woongebied van de Lebou vissersgemeenschap en het Layene broederschap dat gekend is voor haar mausoleum op het strand. 
De naam 'Ecole Collectif' is ontstaan in 2003 door enkele gemotiveerde leerkrachten uit verschillende scholen. Zij waren niet akkoord met de omstandigheden waar de leerkrachten in werkten. Vanuit deze motivatie zijn verschillende leerkrachten uit verschillende scholen samengekomen om samen in Ecole Collectif te onderwijzen. De school is zowel een lagere als middelbare school. 

- Lesgeven in het lager onderwijs
- Het optimaliseren van de lesmethoden. 
- Het ontwikkelen van goedkoop didactisch materiaal voor taal en rekenen. 
- Bijlessen voorzien aan de zorgleerlingen 
- Initiatie informaticalessen 

Secundair onderwijs: 
- Lessen Engels 
- Sportlessen optimaliseren lager/secundair (weinig materiaal en middelen)
- Initiatie informaticalessen