Stage in Senegal

Ecole elementaire de Guereo

De publieke school te Guereo werd opgericht in 1961. Momenteel bestaat de lagere school uit 12 klassen, met een totaal van 793 leerlingen. Het dorp beschikt nog niet over een kleuterschool. Er werd in oktober 2019 een voorbereidende klas geopend. Hier worden leerlingen voorbereid op het 1ste leerjaar. Deze klas bestaat uit 57 leerlingen.

Het personeel van de school bestaat uit 1 directeur, 12 leerkrachten Frans, 2 leerkrachten Arabisch en 1 kleuterjuf. 

Tijdens je stage kan je de Senegalese leerkrachten assisteren en ook workshops organiseren voor de leerkrachten en werken aan nieuwe lesmaterialen/methodes. 
Na schooltijd kan je ook huiswerkbegeleiding geven of bijlessen geven voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

De leerlingen hebben elke dag school tot 13 uur. Op dinsdag en donderdag hebben de leerlingen les tot 17uur.