Stage in Senegal

Begeleider in een vereniging dat acties voert voor straatkinderen.  

S.P.E.R is een vereniging die acties voert voor straatkinderen van Dakar.

Ze werken voornamelijk met jongens. Deze jongens leven op straat om verschillende redenen:

Talibés die gevlucht zijn uit Daaras (koranische school); kinderen die weggelopen zijn en in conflict zijn met hun gezin ; kinderen die in conflict zijn met de wet (veroordeeld of niet voor illegale praktijken) ; weeskinderen of kinderen die uit zeer arme regio's komen, ... .

De missie van S.P.E.R is om kinderen en jongeren die op straat leven en waarvan de terugkeer naar hun gezin niet meteen mogelijk is, op te vangen. Ze begeleiden, ondersteunen, helpen en oriënteren hen om hun levensproject te realiseren en om zo de jongeren terug te integreren in de maatschappij en/of in hun gezin. 

Doelstellingen: 

  • Opvangcentrum: is een transit woning waar opvoeders en jongeren elkaar ontmoeten, waar ze genegenheid en hulp vinden.
    Het aanleren van de dagdagelijkse activiteiten.
  • School en beroepsopleidingen: Het project heeft een schooltje "Xale buur la" ("Het kind is koning" in het Wolof) opgericht. Plaatsen van de jongeren in een school/universiteit, en/of zoeken naar een gepaste beroepsopleiding.
  • Straatacties: Begeleiden van de straathoekwerkers (3x week)
  • Bemiddeling met de families
  • Organiseren van educatieve/muzische/creatieve activiteiten.