Duurzaam vrijwilligerswerk

Begeleiden en ondersteunen van activiteiten bij talibés 

'Les Petites Gouttes' is een vereniging dat sinds 2014 is ontstaan te Grenoble (Frankrijk). Het is een vereniging waar de zorg voor kinderen met een beperking, talibés en albino's centraal staat. Momenteel bestaan hun activiteiten vooral uit het ondersteunen van de talibés in samenwerking met de verschillende daraas(koranscholen). 

Het bestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers met elk hun eigen inbreng, talenten en specialiteiten (bankier, leraren, verplegers, dokters, Taekwondo leraren,...). De president van de organisatie, dat ook ter plaatse is, is Momar Fall. 

Talibé komt van Talib, wat in het Arabisch 'leerling' betekent. De talibé is daarom een leerling dat de koran leert in de 'daraas'(koranschool) met marabouts als leraar. De marabout verleent, naast het onderwijzen van de koran, echter alleen maar onderdak. Kleding en voedsel vallen onder de verantwoordelijkheid van het kind, dat helaas niet door zijn familie wordt ondersteund. Dit brengt met zich mee dat de kinderen dagelijks moeten bedelen in de straten.

Het aantal talibés wordt momenteel geschat op meer dan 50 000 kinderen in Dakar.

Het project talibé bevat drie luiken. 

 • Opleiding - toekomst is van belang: 
  Er worden lessen Frans aangeboden aan de talibés waar ze leren lezen en schrijven. De oudere talibés krijgen de kans om een beroep aan te leren. Zo wordt er momenteel samengewerkt met een naaiatelier en een bakkerij.

 • Gezondheid: 
  Er worden regelmatig bezoeken met partnerartsen georganiseerd voor een medische opvolging. Daarnaast hebben ze een partnerschap gesloten met een lokale 'post de santé' voor onmiddelijke verzorging bij een letsel/ziekte/...

 • Welzijn:
  Het hoofddoel is om het welzijn van de talibés te verbeteren. Om dit te kunnen bereiken staan 4 hoofdassen centraal waar verschillende activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.
 1. Yayou Daara: Dit zijn de mama's van de buurt dat twee maaltijden per dag aanbieden aan de talibé. 
 2. Verbeteren van hygiëne en leefomgeving: De organisatie probeert de nodige materialen voor een propere leefomgeving en een gezonde persoonlijke hygiëne te voorzien.

 3.  Ludieke activiteiten: Er worden ludieke activiteiten of uitstappen georganiseerd. (bv taekwondo lessen)

 4. Feesten: Grote feestdagen worden georganiseerd samen met de talibés. Dit door eenvoudige traditionele kleding en een feestelijke maaltijd aan te bieden.

De vrijwilliger draait mee met de dagdagelijkse activiteiten.